You are currently viewing LP Duo. Sonja i Andrija

LP Duo. Sonja i Andrija

  • Post category:ART

Neo futurističko putovanje kroz muziku. 

Klavirski duo koji spaja svetove kroz intuitivno izvođenje na dva specijalno dizajnirana hibridna klavira. Zvuk koji proizvodi ovakav klavir dolazi iz budućnosti. Sonja kaže da kad svira, kao da uđe u nekakav balon, a Andrija meditira. 

U novosadskoj sinagogi, dok sam posmatrala njihova lica za vreme koncerta imala sam osećaj da razgovaraju. Vrlo burno, strasno, teške rečenice pune razumevanja. 

Kakav duo. Muško ženska energija na različitim stranama jednog istog instrumenta.
Oni istražuju, igraju se, stvaraju. Pretvaraju energiju u zvuk, zvuk u emociju. 

Upoznala sam ih na našem beogradskom izdanju House of Beautiful Business eventa.
Pričali smo o pripadnosti. O muzici i stvaranju kojima jedino pripadaju.
Tu je bio i Sri Hari, guru koji se smeškao iz publike. S njim smo se posle svi zagrlili i otputovali u neke druge svetove.

P.S. pogledajte kalendar zakazanih koncerata …ujurite ih negde u svetu, i ne zaboravite da će to biti koncert na kom ćete doživeti neka nova, izmenjena (čista) stanja svesti (ah napokon).

Curated by Nataša Nikodijević Savin